Uran u Biku/Uranus in Taurus

Uranus in Taurus

Read this article in English

Uran u Biku

Početak tranzita Urana kroz znak Bika nas očekuje za nekoliko dana, tačnije 15. maja 2018. godine i biće tu sve do 26. aprila 2026. godine. U ovoj godini će samo započeti svoje putovanje kroz Bika, jer će se 6. novembra 2018. Uran retrogradno vratiti da opet poseti Ovna. Tako da će njegov tranzit u Biku opet započeti 6. marta 2019.

Uran je planeta koja donosi buđenje, revoluciju, promene i duhovni rast, pa će tako i sada doneti ogromne promene kojima ćemo svi svedočiti. Bik je siguran, stabilan, tradicionalan i uzemljen, sva ona polja života u kojima želimo da budemo konstantni, tako da ove dve energije nisu baš u najboljem odnosu – jednostvano možemo da osetimo kao da držimo kočnicu i gas u isto vreme.

Postoje ljudi koji vole promene, raduju im se. Jednostavno, njihov život nije nikakva zona komfora, idu samo pravo u nove avanture i iznenađenja koje život donosi. Sa druge strane, dosta ljudi voli stabilnost i da žive svoj život tamo gde znaju da su sigurni i ušuškani. Takvim ljudima ovaj tranzit Urana kroz znak Bika može da bude jako strašan, da osete podrhtavanje sigurnog tla, prosto da budu naterani da krenu od početka sa svojim životom jer jedine opcije koje budu postojale su ili da ponovo sagrade svoj srušen život ili da se prepuste smrti. Kao što svi znamo, smrt iliti promene koje dolaze u naše živote su neminovne, samo ćemo mi staviti etiketu da li je to dobro ili loše za nas. Ponekad zaboravimo da pogledamo u nazad, šta su prethodne promene dobro učinile za naš život iako smo ih možda tada nazivali groznim i mučnim.

Ako pogledamo kroz istoriju tranzita Urana kroz znaka Bika, možemo da uvidimo šablone za koje je itekako moguće da se ponavljaju i u sadašnosti:
1850-1859. godine smo imali nenormalan porast komunizma u Evropi i u Americi, i na vlast je opet došao Napoleon gde je nastupio njegov režim.
1934-1942 su bile godine koje su postavljale fudamentalna pitanja o životu ljudi. Kao što znamo, tada su vladali jedni od najvećih vojnih diktatora kao što su Adolf Hitler, Benito Musolini i Francisko Franko. Valute su skakale i nenormalno menjale svoju vrednost, a čak su postojale i markice za koje su ljudi nabavljali hranu koje su došle posle rata.

Upravo i sada će Uran kao tornado kroz znak Bika da donese ogromne promene u polju finansija, ekonomije, materijalnih vrednosti, lepote, agrikulture, kulture, ali po meni ono najbitnije, što mnoge najmanje zanima je naša planeta Zemlja. Naša divna planeta na kojoj vladaju Bikova pravila života, jer je i sam dan planete zemlje 22. aprila u tom istom znaku, će proživeti ogromne promene u samom njenom životnom sistemu funkcionisanja.
Uran sa sobom donosi ogromne katastrofe, tako da možemo da očekujemo kako na privatnom planu podrhtavanje tla, tako i pravo podrhtavanje same planete. Razne vrste nepogoda su moguće širom planete, ali možda će ipak to biti ono ključno što će nas prodrmati (ako neće to, Uran hoće) da konačno  obratimo pažnju na eko sistem, globalno zagrevanje, zaštitu životinja i prirode, jer ipak ovo gde mi živimo sada jeste naš dom, naša zona komfora. Sledi nam i porast iskopina iz zemlje i pronalaženje novih izvora ulja, zlata, pa čak i nova arheološka nalazišta koja će znatno uticati na našu tradiciju i istoriju.

U agrikulturi će doći do pojave novih tehnologija koje mogu potpuno da promene načine koji su do sada bili ustaljeni u ovoj oblasti. Mnogi će prosperirati, ali isto tako i propadati na ovom polju. Međutim, najveće polje na kome već duže vreme vidimo promene je sama ekonomija i finansije, a verovatno će sada promene dolaziti munjevitom brzinom. Internet je u poslednje vreme preplavljen pojavom kriptovaluta, kao što je bitcoin. Upravo nam se pred očima dešava da uviđamo dematerializaciju novca koja je svakim danom sve bliža i nalaže da zamenimo papirne novčanice elektronskim impulsima na našim pametnim uređajima. Banke će doživeti ogromne promene, možda čak i potpunu promenu svog načina poslovanja. Neke od njih su već pametno počele da ulažu u kriptovalute i prognoziraju potpuno novu realnost u kojoj dominiraju upravo kriptovalute, te će prosperirati, dok će druge sopstvenim očima gledati krah dugogodišnjih ulaganja.

Bilo kako bilo, definitivno ćemo i mi sami osetiti promenu u tome kako vidimo novac. Ovo će za mnoge biti nagli preokret u finansijskom smislu, i svi možemo da prođemo neočekivane dobitke i gubitke. Definitivno će ljudi sa nekom uranskom idejom da prosperiraju. To su sve one ideje koje ruše granice, potpuna originalnost, možda bi većina rekla čak i ludost – što je opet mišljenje drugih ljudi koje čeka sopstvena promena i put sazrevanja. Mi ne treba da obratimo pažnju na to već da sledimo sebe i svoju unutrašnju istinu ka nekom “boljem sutra”. Dok države vode brigu o ekonomijama, mi sami ćemo učiti i menjati stavove o tome šta je za nas oslonac i sigurnost. Sva materijalna svojina kao što su kuće, novac, vozila, odeća… će doživljavati promenu. U jednom trenutku možemo sa ovim tranzitom da imamo sve, a u drugom ništa, zato će se konstatno nametati pitanje da li je sreća u materijalnim stvarima. Nadam se da će mnogi shvatiti da nije materijalno ono što nam daje sigurnost – što je iluzija mnogih ljudi. Moraćemo da uđemo u sebe i posetimo našu dušu i da nađemo onu pravu stabilnost u nama koja dolazi iz nas samih a koja je potpuno uzemljena u svakom trenutku šta god da se dešava u životu.

Naravno, pošto Bikom vlada Venera uvidećemo i revolucionarne promene u lepoti. Tu će mnogi aspekti biti na tapetu. Umetnost, moda, nameštaj, komfor… Revolucija Urana neće ni ova polja zaobići. Možda će konačno modne industrije prestati da nameću neke iskrivljenje slike lepote i početi da vrednuju individualni izražaj svakog od nas, a ljudi konačno prestati da imaju jedan uniformisan izgled. Taj izgled neće samo biti vezan za modu već i za korekcije koje vršimo na sebi kao što su silikoni, plastike, itd. Jedno je sigurno, uskoro ćemo uviđati promene u tome šta globalno vrednujemo kao estetsku vrednost lepog. Estetika će potpuno doživeti preobražaj, nastupiće novi pravci i pokreti, a isto tako će sve i oživeti i sa dodatkom tehnologije, tako da možemo da očekujemo i porast nove pametne odeće na primer, jer Uran želi da nas približi budućnosti i da pokrene potpuno jedan novi eon stvari.

Bilo kako bilo, promene dolaze i one su neminovne. Na nama ostaje da ih prigrlimo i krenemo zajedno sa njima jer ništa u ovom univerzumu ne stagnira nego uvek ide  napred. Tako je i nama samima prirodno da funkcionišemo, iako se nekada grčevito držimo nekih stvari ali opet u dubini znamo da treba da se uskladimo za prirodnim tokom koji nailazi.
Ovaj tranzit Urana ćemo svi osetiti i svedočiti mu, ali najviše će naravno uticati na same Bikove. Izazovnije bi ovaj tranzit mogle da osete Škorpije, Lavovi, i Vodolije. Harmoničnije će ovo sve osetiti Jarčevi, Device, Ribe i Rakovi.

Uranus in Taurus

The start of Uranus’ transit through Taurus will begin in a few days, on the 15th of May, 2018. to be precise, and will be in Taurus until the 26th of April 2026. However, this year it will only start its journey through Taurus, because Uranus will be going retrogade on the 6th of November 2018. to revisit Aries. After that, it will be back in Taurus and this time for good, on the 6th of March 2019.

Uranus is a planet of awakening, revolution, any kind of change and spiritual growth, therefore we can expect huge changes from this transit. Taurus is secure, stable, traditional and grounded, it represents all those areas of life we wish to remain constant. Needless to say, these two energies don’t work too well together – it simply feels like pushing gas and brakes at the same time.

There are people who love and look forward to changes. Simply, life is no comfort zone for them, as they go straight forward embracing new adventures and surprises that life brings. On the other hand, many people love stability and living their life in a safety bubble, securely tucked away. These people might feel as if their safe ground is shaking all of a sudden, making this Uranus transit quite a frightening experience. Simply, they will be forced to start over, because the only options that will be given to them are to rebuild or surrender to death. As we all know, death or changes that come into our lives are inevitable and it’s only up to us whether we label them as “bad” or “good”. Sometimes, we forget to reflect on the past changes and all the good that resulted from them, even though at the time they might’ve seemed awful and torturous.

Going through the history of Uranus transiting Taurus, it is possible to see patterns that repeat and could happen again this time around:
1850-1859. An enormous rise of communism in Europe and USA, Napoleon returned to power as did his regime;
1934-1942. were the years that asked fundemental questions about people’s lives. As we know, it was the time some of the biggest dictators ruled – Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco. Currencies were extremely volatile, and there were even stamps for food once war ended.

Uranus will, once again, like a tornado transit through the sign of Taurus and bring enormous changes to finance, economy, material values, beauty, culture and agriculture, as well as our planet Earth – something that many overlook but I find extremely important. Our wonderful planet is ruled by Taurus’ way of life, as her own birthday is on the 22nd of April in that same sign. Life on Earth and the planet herself will go through major changes. Uranus brings big catastrophies, so the ground will not only be shaking in our personal lives, but also quite literally. All kinds of disasters are possible all around the planet, but maybe that’s the thing that will shake us (if not, then Uranus surely will) to finally pay attention to the eco system, global warming, protection of animals and nature, because the planet where we live now is our home, our comfort zone. Excavations and diggings will see a rise in activity enabling us to find new sources of oil, gold, as well as archeological sites that will significantly impact our history and tradition.

New techonology in agriculture will emerge that could completely change ways that have been maintained in this area. Many will prosper and many will fall. However, the biggest sector where we have been seeing changes for a while now is finance – Uranus transit will probably just make them lightning fast. Internet has lately been flooded with cryptocurrency such as bitcoin. Dematerialization of money is happening right in front of our eyes, and it’s getting more and more real every day. Paper money is slowly disappearing and handing over its place to electronic impulses on our smart devices. Banks will go through pretty big changes, maybe even a complete transformation of the way they operate. Some of them are being smart and proactive, having already started to invest into an imminent future dominated by crytocurrencies. They will prosper, while others will face a crash of longterm investements.

Be that as it may, all of us will experience a change in the way we see money. For many, this will be a sudden shift in finances, and all of us could go through unexpected wins and losses. Uranian ideas will definitely help people prosper. Those are ideas that break the limits, complete originality – most would even say lunacy – but that’s just an opinion of people who are awaiting their own changes and growth. We are not to pay attention to those, but instead follow our own selves, our own truth and hope for a better tomorrow. While governments are taking care of economy, the rest of us will be learning and changing attitudes on what true security is. All material property and goods, such as homes, money, vehicles and clothes will go through a transformation. With this Uranus transit, one moment we can have it all and in the next – nothing. This is why the question of “Is happiness in the material things” will be asked over and over. I hope that many will realize security is not in the material – which is an illusion many people are under. We will have to look into ourselves and visit our own souls to find the true stability that comes from within, completely grounded in every single moment, no matter the circumstances.

Of course, since Venus is the planetary ruler of Taurus, revolutionary changes concerning beauty are to be expected. Many aspects will be hit: art, fashion, furniture, comfort – nothing will be looked over by Uranus. Maybe the fashion industry will finally stop dictating distorted images of beauty and instead will start valuing individual expression of each and every one of us. People might finally stop having a uniformed look, and I don’t mean just fashion. All kinds of corrections, sillicone and plastic injections as well. One thing is sure, what we globally value as aesthetically pleasing and beautiful will change. Aesthetics will go through a complete transformation, giving birth to new directions and movements, quite probably involving technology. We can expect a rise in smart clothing, for instance, and it’s all because Uranus wants to take us closer to future and start a whole new eon.

To sum it all up, inevitable changes are coming. It is up to us to embrace and go with them. Nothing in this universe ever stagnates, everything always moves forward. That’s the natural way for us to function as well, even though we sometimes stubbornly hold on to things while deep inside knowing that it’s only natural to adjust and adapt to the flow of life. This Uranus transit will affect us all, most notably the Taurians themselves. Scorpios, Leos and Aquarians could feel challenged by this transit, while Capricorns, Virgos, Pisceans and Cancers may feel it coming quite harmonically.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s