Nedeljna prognoza za 14.5.-20.5.2018./Weekly forecast 14.5-20.5.2018.

Read this article in English

Nedeljna prognoza za 14.5.-20.5.2018.

Ova nedelja donosi sa sobom velike promene u energetskim tokovima, koje će znatno promeniti i uvesti nova dešavanja.
U Ponedeljak, Merkur će ući u Bika što će globalno sve da nas uspori i uzemlji. Saobraćaj će biti mirniji i reči koje izgovramo će biti promišljenije, ali ćemo se držati nekih starih i tradicionalnih načela koja su u nama.
Pored toga, još uvek će biti naglašena energija da ulazimo u konflikte sa dozom napetosti, tvrdoglavosti i borbe sa ljudima koji žele da dominiraju nad nama ili ako mi želimo da vladamo. Te svađe sada mogu potpuno kobno da se završe. Neki ljudi će pod naponom energije prekinuti poslove, odnose i stvari koje mogu da potpuno transformišu tok odnosa do daljnjeg.
U prvim danima često će se dešavati da reagujemo preterano na stvari, jer će jednostavno u atmosferi biti naglašena energija koja će nas praviti osetljivijima i razdražljivijima. Bitno je samo na trenutak da zastanemo i uvidimo zašto želimo da reagujemo na nešto i zašto uopšte želimo da ulazimo u konflikt. U Ponedeljak i Utorak  je najbolje da pronađemo dobrotu u nama i makar se na trenutak opustimo i pokušamo da uživamo u trenutku.
Takođe može da dođe do različitih energetskih kvarova, nestanka struje i visokih napona.  Što se tiče tih dana, treba da obratimo pažnju da ne pravimo različite iluzije vezane za partnera. Mnogi će ući u neke kratkorajne tajne kombinacije koje baš i nisu najbolje za njih. Mnogi će i u ovom periodu otkrivati različite tajne koje su skrivane u odnosima.
U Utorak energija ostaje slična, samo što imamo dešavanje mladog Meseca, što je odlično za postavljanje neke nove ideje i ciljeva koje želite da vam rastu. Uoči mladog meseca, koji će biti trenutno u Biku, dobronameran savet je da svi koji žele da im neki novi ciljevi prosperiraju, treba tih dana jasno da postave planove i krenu u nove pobede. Želje koje budu utvrđene tada će donositi sigurnost, obilje, materijalnu dobit.
U Sredu dolaze dve velike promene. Jedna od njih je što Uran ulazi u znak Bika, a druga je to što će Mars promeniti energiju i ući u znak Vodolije. Mars će sa sobom doneti jednu buntovničku energiju, koja će tada biti u svima nama. Prijaće nam da usmerimo svoj fokus na budućnost, novotarije, ideologije i društvene aktivnosti. Uvidećemo neke nove kreativne i originalne načine kako da rešavamo stvari koje nam dolaze u susret. Definitivno ovaj Mars može doneti neočekivana iskustva, a sada je sjano vreme da neke probleme rešimo sa nekim potpuno ludim idejama. Tokom ovog perioda svi će negde juriti brzinom metka, sa mislima u oblacima u vezi rešavanja nekih bitinih životnih pitanja.
Odlično je vreme slobodnog srca bez ustručavanja da se lagano upustimo u neke nove životne avanture. Sreda će proteći brzo i temperamentno. Bilo bi dobro da taj dan posvetimo druženju, kafenisanju, čitanju, učenju ili nekvom mentalnom procesu na temu – šta je sledeći korak u mom životu.

fsdf
Početkom Četvrtka možemo da naiđemo na opterećujuće misli za koje ćemo imati osećaj kao da nas dave.  Možemo da osetimo opterećenje i previše nagomilanih misli o nekim stvarima kojih se plašimo, ili koje smo stavili pod tepih, jer su bile suviše bolne i teške za suočavanje. Mnogi će imati tendenciju sebi da stave različite okove i opterećenja za koje mogu da okrive druge, ali bitno je da spoznamo da smo ih na kraju krajeva sami sebi stavili i dopustili da nas to kontoliše i maltretira. Kako dan bude odmicao, energija će se poboljšavati. Mnogi tada imaju šansu da se nađu u odličnom društvu i da provedu veče u jednom prijatnom, opuštajućem i razigranom duhu.
Petak će preuzeti jednu težu energiju. Možemo se osećati jako emotivno i imati samo želju da neko brine o nama, ali tih trenutaka možemo naići na kontrasnu osobu koja će samo hladno da nas odbaci. Mnogi mogu da se nađu u suprotnosti sa svojim željama i da dožive neku vrstu hladnoće i naglog sazrevanja. Porodični problemi takođe mogu da izazovu tenzije. Trebalo bi tih dana napraviti balans između želja i realnosti, poslovnih poduhvata i porodice, javnog i unutrašnjeg života. Bilo kako bilo, ovo će biti dobro podržan dan za pročišćenje samih nas. Iako naša unutrašnja priroda može biti razdrmana stvarima koje su od bitnog daljeg toka, trebalo bi zaviriti u sebe, meditirati i pročistiti nesuglasice i negativne emocije.
U Subotu ista ta energija se nastavlja, samo na još dubljem nivou. Prilike da pročistimo sebe će kucati na vrata. Samo je pitanje da li ćemo mi otvoriti ta vrata i prihvatiti stvari i krenuti u rešavanje nekih pitanja koja zapravo već duže vreme čekaju na pročišćenje ili ćemo zanemariti sve to i sesti da kukamo i sažaljevamo sebe i svoj život.
U Nedelju Venera prelazi u znak Raka. To će nam doneti energiju ozbiljnih i dubokih emocija. Ovo je povoljan period za ulazak u duboke romantične veze. Mnogi će želeti da naprave od svojih odnosa jedno ušuškano porodično gnezdo u kome vladaju harmonija i mir kao i da ostvare emotivnu sigurnost. Trenutno će vladati na nebu pretežno ženska energija pa ovaj naredni period može da postane pasivniji i emotivniji. Venera će početkom svog puta naići na izazovniji aspekat sa Saturnom. Mnogi mogu da osete hlađenje partnera, mnogi će žudeti za slobodom koju donosi mir. Neki će uvideti da ih neki odnosi guše, opterećuju, sužavaju i limitiraju. Dok će drugi iz straha tamničiti one koji žude za svojom slobodom, grčevito želeći da ih zadrže da ne bi ostali sami u svojoj hladnoći i sebičnosti koja ume duboko da boli. Odmicanjem dana mnogi će želeti možda čak i nasilno da nađu neku zabavu da bi se uklonili od realnosti. Veliki broj ljudi će jako naglasiti svoj ego i individualnost da bi se srdačno borili za ono što misle da njima pripada ili što žele. Neki će takođe probati statičnost i situacije koje dolaze i traže promenu da reše provodom, koji može da bude usiljen i da izađe na loše. Bitno je da smanjimo ego i ne budemo u stavu nedodirljivog ratnika kome niko ne može da priđe jer je on najbolji i bez mana. Ova nedelja donosi puno promena koje su zapravo vezane za one oblasti koje su neko vreme statične. Mnoge situacije i emocije koje smo davno zaturili pod tepih sada mogu da naprave planinu o koju možemo da se sapletemo. Ovo su izazovni trenuci, ali sa razlogom – sa stvarima kojima nije više mesto u našim životima vreme je da završimo jednom za sva vremena. Bićemo emotivni i osetljivi, ali ne treba te emocije da sklanjamo već da ih proživimo i pustimo. Ovo su jedni od teških karmičkih trenutaka koji dolaze da bismo se pročistili i pripremili za nove divne situacije koje treba da zauzmu mesto starih, loših i odavno već ubuđalih.

Weekly forecast 14.5-20.5.2018.

This week will bring about a big shift in energies and will introduce significant changes and novelties.
On Monday, Mercury will enter Taurus which will ground and slow us down globally. Traffic will be calmer and words we say will be more thought through. We will still, however, be holding on to some old, traditional principles.
Additionally, energy of conflict will still be in the air. This will make us stubbornly and tensely fight with people we want to dominate or those who want to dominate us. The resulting disputes could end fatally. Under this influence, some will quit jobs, break off relationships and do other things that can completely transform relations going forward.
The first couple of days dominant energy will be one of sensitivity and irritability, making overreactions quite common. It’s important to stop, even if just for a moment, and figure out what’s the force driving our reactions and causing conflict. On Monday and Tuesday, try to relax and enjoy the moment, even just for a little while, and look inside for kindness and grace.
All kinds of energy malfunctions could occur such as high voltage and power outages. Pay attention not to fall under illusions concerning your partner. Many will start short term secret combinations that are not in their best interest. During this time, many people will uncover relationship secrets that have been hidden for a while.
Energy will remain the same on Tuesday, with the addition of new Moon, which is amazing for any new ideas and goals you wish to grow. Right before the new Moon that will be in Taurus, my friendly advice is to set clear goals and make good plans for achieving them. This way you will set yourself up for prosperity because goals set at this time will bring security, abundance and material gain.
Wednesday brings two major changes. Uranus will enter the sign of Taurus and Mars will change its energy entering the sign of Aquarius. This placement of Mars brings a rebellious energy that all of us will feel. Focusing on future, novelties, ideologies and social activities will please us. We will come up with some new creative and original ways to confront things coming our way. Unexpected experiences are definitely on the way and it’s a great time to solve problems with completely crazy ideas. During this period, everyone will be rushing as fast as a bullet, with thoughts in the clouds concerning important life questions.
It’s a great time to embark on a new life adventure with an open heart and no hesitation. Wednesday will go by quickly and temperamentally. It’s a great idea to go for a coffee with a friend, read or learn something or just think about what’s next in your life.
The start of Thursday will bring burdensome thoughts that will make us feel suffocated. Things that scare us, things that were too painful to deal with, things we have put under a rug will now surface in our thoughts, causing hardship. Tendency to put chains around our own necks will be widespread yet people will want to point fingers at others. It’s important to realize that the chains were indeed put by ourselves – we are the ones who surrendered control and accepted mistreatment. As the day goes on, energy will get better. Many will find themselves in great company, spending the night in a pleasant, relaxing and playful spirit.
Friday will acquire heavier energy. We could feel very vulnerable and just want someone to take care of us, however, we could experience just the opposite – someone who will coldly reject us. Many could find themselves on the opposite end of their wishes and experience a contrast and sudden maturation. Family troubles could also cause tension. During this time, it’s good to strike a balance between wishes and reality, business and family, public and private life. Be that as it may, inner cleansing will be well supported. Even though our inner being could be shaken, we should still look inward, meditate and resolve disagreements and negative emotions.
The same energy continues on Saturday just on a deeper level. Opportunities to cleanse ourselves will be knocking on the door. The only question is will we let this energy in, accept things and solve questions that have been waiting for a while, or will we lock the doors and sit down to cry and pity ourselves and our lives.
Venus enters the sign of Cancer on Sunday. This transit will bring us deep and serious emotions and it’s a favorable time for entering deep romantic relationships. Many will feel the need to give their relationships family nest vibes, where harmony, peace and emotional security rule. Feminine energy will be dominating the sky, making us all a bit more passive and emotional. Starting her way through Cancer, Venus will come across a challenging aspect with Saturn. This could result in partners cooling off, while many will yearn for freedom that is brought by peace. Some will realize that certain relations are suffocating, burdening, constricting and limiting. Others will want to imprison the ones yearning for freedom, wanting to firmly keep them because of the fear of being alone with their stern and egoistical self that can hurt deeply. As the day goes on, many will try to force fun and partying in order to escape reality. A great number of people will focus on their own ego and individuality in order to fight for what they want or think belongs to them.
Some will try to “fix” stagnancy and situations that are coming and asking for change with partying and fun that can be forced and produce bad results. It is important to loosen the ego – avoid putting on a mask of an untouchable, perfect, flawless warrior. This week brings plenty of change to all things that have been static for a while. Many situations and emotions that we put under a rug a long time ago could now grow into mountains that will surely trip us over. These are challenging times but for a reason – to put an end to all those things that no longer serve us and this time for good. We will be emotional and sensitive and it’s nothing to hide. Remember to feel your emotions, but not hold on to them. Feel and let go. These are difficult karmic moments coming to help us cleanse and prepare for all the wonderful new situations that will replace all the old, bad and moldy.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s