Nedeljna prognoza za 21.5.-27.5.2018./Weekly forecast 21.5-27.5.2018.

anna-dziubinska-348-unsplash

Read this article in english

 

Nedeljna prognoza za 21.5.-27.5.2018.

Početkom ove nedelje i dalje ćemo osećati u atmosferi energiju koja je samo nastavak prethodnih situacija i događaja.

U pondeljak energija će biti slična kao i prethodni vikend, samo što će stvari krenuti lagano da se smiruju. Mnogi će i dalje osećati mentalnu napetost, i ljudi će i dalje pokušavati da se izdizanjem svog ega uzdignu i od situacija, kao da njih ništa ne može da dotakne. Kako dan bude odmicao mnogi će osetiti konflikt između toga šta žele, gde uživaju i onoga što moraju i što je njihova svakodnevica. Zbog toga ljudi mogu da dožive različita pucanja i izlive nekavih loših ponašanja prema sebi i drugima, jer te dve stvari itekako treba da budu usklađene, a nikako u konfliktu. U popodnevnim satima imamo još jednu veću promenu koja će se desiti na nebu, a to je početak perioda znaka Blizanca. Ulaskom Sunca u znak Blizanaca stvari će  krenuti naglo da se ubrzavaju. Pogotovo prvih dana ovog znaka svi ćemo dobiti potpuno jedan nov maldalački polet, koji može itekako da nas pokrene da uradimo nešto novo. Oprez pod tom brzinom i naletom energije, da ne budemo suviše površni i jednostavno suviše olako da prelazimo preko stvari. Ovo će biti super period za one koji žele da nauče nešto novo,  da otputuju na neko kraće vreme, ili da se posvete bilo kakvom logičkom rešavanju situacija i problema. Ljubavni odnosi cele ove nedelje mogu da nailaze na izazovne situacije, i što više odmiče nedelja, možda će dosta nas to sve više uočavati u svom životu. Mnogi baš u ovom periodu mogu da naprave poteze u vezi ljubavi, da one koje vole i poštuju zamene onima koji su im trenutno zabavni i pristupačni. Zato obratite pažnju da li stvarno želite tu energiju sada da unosite u svoj život. U suštini Ponedeljak može mnogima da bude dan gde će biti suviše ukočeni, ili pak će uspeti da izrode i pokrenu neke nove stvari.

Utorak takođe nastavlja sličnu energiju, sa primesom jedne energije koja je vezana prvenstveno za novac. Mnogi ovih dana mogu da se odluče da podižu kredite, ili da pozajmljuju pare za neke svoje želje koje žele da manifestuju i realizuju. Dosta tih planova u ovom periodu može da bude bez velikih osnova i temelja, a ljudi koji nam budu davali novac će uglavnom biti blagonakloni i pokušati da nam ponude više nego što mi sami možemo da vratimo. Mnogi će tokom nedelje osetiti energiju koja je pomalo dvolična. Dosta ljudi će sanjati o nekim snovima, ali će u praksi raditi potpuno suprotno od onoga što bi ih dovelo do tih ciljeva, štaviše možda će se samo i udaljiti od ostvarenja svojih želja. Drugi mogu sada naglo prekidati svoje studije, radi nekog posla za čiju kratkotrajnost možda nisu ni svesni, a sve zbog poboljšanja svoje materialne situacije. Kako bude dan odmicao više ćemo hteti da završavamo svoje obaveze, odgovaranje na email, plaćanje računa, sređivanje kuće i svog tela.

U sredu će početi da se gubi osećaj napetosti između naših potreba i onoga što želimo i što moramo, tako da će se ta tenzija smanjivati, naročito što dan više bude odmicao. Sreda će nositi jednu bitnu stvar sa sobom. Ovo će biti odličan trenutak da sve što je iluzija ili što je skrivano od nas ili smo pak sami skrivali od sebe da pogledamo u oči direktno i da nađemo najlakši i najlogičniji način da sistematično rešimo stvari. Prosto stvari će ići u našu korist i omogućiti nam da svaki aspekat analiziramo i da napravimo jasne planove za rešavanje problema ili ispunjavanje ciljeva. Dosta ljudi će biti u sredu pokrenuto da kretivno stvori nešto ili da prati svoje želje i ciljeve. Mnogi će pokušati strastveno da predstave svoje nove ideje i da usmere kontrolu. Sada su dobri trenuci da ono gde već duže vreme želimo da sijamo, da osmislimo plan akcije kako da sprovedemo to u delo. Bitno je samo ostati praktičan, realan, ali opet sa onim žarom kao na samim počecima koji ima moć mnoge da pokrene iz nekog sivila i magle.

caroline-hernandez-376320-unsplash

Četvrtak će biti takav da onima koji su temeljni omogućava da odrade sve obaveze i ispune sve planove koje imaju, dok oni koji su bez jasne baze mogu da naiđu na prepreke i određena iskušenja. Oni će se suočavati sa činjenicom da ne možemo uvek sve da obavljamo brzo i lako, kao u letu. Ovo je jedna brutalnija energija koju četvrtak donosi a koja će se samo pojačavati u toku dana. Prosto na nebu će biti naglašena jedna energija koja podržava sve ono što je materijalno, opipljivo, čvrsto, praktično, sigurno i dobro ukorenjeno, dok sve ostale energije koje nisu baš takve mogu da naiđu na izazov. U popodnevnim satima energija koja je kruta i spora postaće jako ubrzana, slobodna, pokretna i prilagodljiva. Mnogi ovaj nagli kontrast u energiji mogu da dožive teško i da osete znatno veći umor i iscrpljenost tog dana. Ovo će biti odlično vreme da se opustimo sa prijateljima, grupama ljudi, prosto bilo kakva okupljanja ljudi će biti naglašena. Partnerski, što poslovni što ljubavni, odnosi u popodnevnim satima mogu da dožive promene i zahlađenja, prosto jednu situaciju koja je neminovna i samo moramo da je prihvatimo. Ovo je izazovan period, ali ovde mora da se radi na odnosu polako, sa dopuštanjem potpune slobode. Jednostavno, ni mi sami ne bismo voleli da nam neko uskrati našu slobodu, pa ne smemo ni mi to drugima da radimo. Tako da, ako je moguće, probleme u odnosima pokušajte bar ovaj dan da izbegnete, to jest da probate da napravite mir i harmoniju makar dok se strasti i brzopletost ne smire za koji dan, a onda polako i smireno uvideti uzrok vaših problema u odnosima. Kako u partnerskim odnosima, slični problemi mogu da se pojave i u porodicama, kao i svađe sa roditeljima.

U petak, takođe očekujemo nastavak priče iz četvrtka, pogotovo vezano za odnose. Trenutno je jedna bitna lekcija na nebu, a to je da moramo jednostavno da shvatimo da ne posedujemo ljude i da nikako ne smemo da ih radi sopstvenih sebičnih razloga uslovljavamo da ostanu deo našeg života. Naprotiv, moramo da im damo slobodu i da ih pustimo da žive svoju istinu i da putuju svoje životno putovanje, a mi možemo samo da budemo tu uz njih kao pomoć, ali jedino ako oni zatraže istu. Petak će nositi oštrinu u svojoj atmosferi, i ovo će biti dan puno hirurškog presecanja stvari koje nas uništavaju. Mnogi će radikalno prekidati odnose, stvari i poslove jer će osetiti napetost i jedini izbor koji će ostati je samo da to nešto što nas truje bude što pre uklonjeno iz naših života. Kako dan bude odmicao, mnogi će se osetiti sve osetljivije i emotivnije, čak će više mnogima prijati neka vrsta intime kao što je provođenje vremena sa najboljim prijateljima, slikanje, poezija, neka vrsta uživanja koja nije tako bučna i razigrana. Preterana emotivnost i osetljivost u tom danu mogu da donesu ljudima jako puno prijatnog emotivnog obilja dok će se drugi boriti sa emocijama koje vuku na dno daveći i gušeći našu prirodu.

Subota može samo da kulminira celu ovu situaciju, i dosta ljudi će da doživljava presudu prethodnih akcija iz pređašnjeg dela nedelje. Subota će doneti jedan svršen čin. Emocije i stuacije mogu toliko da budu pod naponom i na tački ključanja, da će stvari početi samo karmički da se rešavaju, sa onom pravom kosmičkm pravdom. Mnogi mogu da očekuju potpuno razrešenje stvari i problema koje već dugo osećaju. Sada mogu da jednom za svagda stave tačku.

Nedelja nosi suočavanje sa istinom. Vreme je za novi početak, vreme je da se izdignemo. Sumorna energija će početi polako da se čisti. Sledi jedan mnogo slobodniji period u našim životima iako, posle svega ovoga, mnogi će i dalje patiti i neće znati kud. Prosto će i dalje biti fokusirani na probleme, i prošlost. Stvari sada mogu da budu teške, ali su definitivno morale da se dese. Nedelju treba posvetiti pročišćenju svoje unutrašnjost, i pronalasku nove vere i nade koje će nam omogućiti da nastavimo dalje. Definitivno će ova nedelja biti izazovna, ali ona samo od nas očekuje da skupimo svoju unutrašnju snagu što neće biti moguće ako je ona zatrovana nekim lošim emocijama, koje truju i nas i naše najbliže. Ovo je jedna nedelja kada moramo da pronađemo vlast u sopstevnom životu. Snagu i kontrolu koju uspostavimo kako bismo krenuli dalje, u ovom periodu velikih promena će biti ključna. Sada moramo da krenemo da težimo ka sopstvenoj slobodi i sreći. Svi oni koji ostanu čistog srca, ispunjeni hrabrošću da pročiste sebe i krenu napred će uskoro potpuno živeti jednu novu verziju svog sopstvenog života.

Weekly forecast 21.5-27.5.2018.

The beginning of this week will feel like a continuation of the previous one given that the same energy will continue its flow through the atmosphere. It will simply be an extension of the previous events and situations.

On Monday, energy will be similar to the way it was during the weekend with things starting to settle down slowly. Many will still feel mental tension and people will still try to avoid situations by boosting their own egos, as if nothing can touch them then. As the day goes on, many will feel conflicted about the things they want and enjoy on one hand and their day-to-day obligations and things that have to be done on the other. This will be the reason for different possible tantrums and outbursts pointed inward but also toward others. Behavior like this is understandable as these two things should exist in harmony, not conflict. Afternoon will announce another major change in the sky and that’s the beginning of the Gemini season. Sun will enter this sign, thus speeding things up quite abruptly. Especially during the first few days of Gemini, we will all feel a youthful drive that can surely get us to do something new. Be careful however, as this swiftness and youthful energy could influence us to become superficial and to simply go over things too easily. This is an amazing period for acquiring any new knowledge, as well as short travels, or any kind of logical problem solving. Love relations will come across challenging situations during the whole week, and as we get closer to the week’s end, many of us will experience it in our own lives. During this period many could decide to replace those they love and respect with those who are fun and accessible right now. Be careful and think twice whether you really want this kind of energy in your life. In summary, Monday will be a day of duality – some will feel too slow and stagnant, while others will manage to come up with and set in motion some completely new things.

Tuesday continues in a similar fashion, with the addition of an energy primarily having to do with money. Many could find themselves taking loans, or borrowing money in order to manifest and bring some of their goals to reality. Many of these plans, however, have a tendency to be devised without a solid base and foundation, while people giving us money will be generous and offer us more than we can realistically repay. During this week, a certain hypocritical energy will be present in many of us, as well. A lot of people will be dreaming about some big goals, but will be doing things that are completely opposite of those dreams. Moreover, instead of approaching those goals, they might just be getting farther and farther away. Other people could abruptly end their studies for some short lasting job. They will only want to better their financial situation, although lacking awareness of the brevity of their newfound job. As the day goes on, we will look back to our obligations and devote ourselves to responding to e-mails, paying bills, cleaning around the house and our own personal hygiene.

Wednesday will bring a relief to the tension between our needs and chores. This tension will lessen more and more as the day goes on. Wednesday will introduce something very important. It will bring great energy for us to look directly into the eyes of any illusions, or things hidden away from us – be it by ourselves or by others. Seeing things for what they are will enable us to find the easiest and most logical way to systematically solve things. Quite simply, things will be in our favor and we will be able to analyze every aspect and make clear plans for problem solving or reaching goals. Many people will be driven toward creative expression through making something, or simply to follow their goals and desires. Many will try to passionately present their new ideas and take control. This is a good time to figure out a plan of action for all those things we have wanted to shine at for a while. This is the time to manifest those desires. The only thing important is to stay practical and realistic, but still filled with the rush that is typical of new beginnings, the rush that has the power to dispel anyone’s lethargy and rust.

caroline-hernandez-376320-unsplash

Thursday will enable those who are thorough and meticulous to finish all their obligations and fulfill plans, while those who are without a clear base could encounter obstacles and struggle. These people will face the fact that you can’t always do things quickly and easily. This is a more brutal energy that Wednesday is bringing and will only intensify throughout the day. Simply, a form of energy will be pronounced that supports everything material, tangible, solid and well rooted, while all other energies that aren’t alike will be facing a challenge. In the afternoon, this slow and stiff energy will give its place to a very swift, free, moving and adaptable energy. The resulting contrast could be very difficult to process thus resulting in increased tiredness and exhaustion. This will be a great time to get together with friends and groups of people. Simply, any kind of gathering will be emphasized. Partner relations, be it romantic or business, could go through changes and coldness, simply a situation will arise that is inevitable and has to be accepted. These are challenging times, but have to be worked through slowly, with a complete allowance of freedom. Quite simply, we don’t like having our freedom taken away, so we must not take it away from others either. If it’s possible, try to avoid any relationship problems on this day. Try to make peace and harmony, at least until tempers and hastiness calm down in a couple of days, which is when you can slowly and calmly identify the cause of your relationship problems. Similar problems could arise in families such as fighting with parents.

Friday continues writing the same story, especially regarding relationships. There’s an important lesson in the air at this time – we have to simply realize that we do not posses people and must not force them to remain a part of our lives for our own selfish reasons. Quite contrary, we have to give them freedom and let them live their own truth and walk their own path. The only thing we can do is be there to help them, but only if that’s what they want. Friday will carry a razor-sharp energy and it will be a day of surgical removal of things that are destroying us. Many will radically break off relations, quit work and stop things because they will feel tension and the only choice for them will be to remove what is poisonous as quickly as possible.  As the day goes on, many will feel more and more vulnerable and emotional, so it won’t come as a surprise that people will enjoy spending some intimate time with their best friends, or painting, writing or reading poetry, or some other form of fun that isn’t too loud or noisy. Highlighted vulnerability and sensitivity can bring a lot of pleasant emotional abundance to people on this day, while others may find themselves fighting emotions that are dragging them down, smothering and suffocating their true nature.

Saturday will bring culmination to this entire situation, and many people will finally see things clearly and feel consequences of the events from the days before. Saturday will give us a fait accompli. Emotions and situations could be so loaded and boiling, causing karmic resolutions in a true cosmic karma fashion. Many can expect a complete resolution of all those things and problems that have been bothering them for a while. Now you can end them for good.

Sunday will have us facing the truth. It’s a time for new beginnings, a time to rise from the ashes. Gloomy energy will start clearing up. A period with much more freedom is about to start, even though many will still be suffering and without a sense of direction. This suffering is a result of still focusing on the problems and the past. Things can feel quite heavy now, but they simply had to happen. Devote Sunday to cleansing your inner self and finding new hope and faith that will enable you to keep moving forward. This is definitely a challenging week, but it’s simply asking us to gather our inner strength which isn’t possible if we are filled with negative emotion poisoning ourselves and dearest ones. This week will make us seek authority in our own lives. Strength and control that we will have to establish in this period will be key for the upcoming times of great change. We have to start striving for our own happiness and freedom. All those who keep pure hearts, filled with courage to cleanse themselves and move forward will soon live a completely new version of their own lives.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s