Tarot analiza za JUL 2018/ Tarot analysis for JULY 2018

patrick-tomasso-396483-unsplash

Read this in English

 

Tarot analiza za JUL 2018

Ovaj mesec sam po sebi biće izuzetno zasićen emocijama i one će definitivno voditi glavno kolo u svemu. Mnogi mogu u julu da konstanto osećaju velike raspone emocija od onih najmračnijih do najsrećnih. Samim tim možemo da očekujemo da će puno njih reći ”dosta mi je više svega, potreban mi je odmor”. Krajnosti su u svakom smislu naglašene. Definitivno su ovo trenuci ruba promena, i mnogi će u ovom mesecu promeniti mnoge svoje životne tokove, tako da na kraju ovog meseca sigurno imamo sliku ljudi koji će ući u Avgust ili puni zadovoljstva ili puni sujete. Takođe najveći problem koji će se osećati u ovom mesecu je doza nemogućnosti kretanja. To može da bude otežavajuće za putovanje, ali isto tako i za kretanje i fokusiranje ka cilju i ostvarivanje planova.
Energija i strasti koje će obeležiti ovaj mesec, može da se kaže, da će biti čudnih supstanci. Mnogima će to biti lek, a ostalima nešto najgore moguće što će ih voditi samo iz pogrešnog poteza u još jedan, sigurno gori od prethodnog. Mnogi mogu suviše da guraju i pokušavaju da obave neke stvari, prosto da ulažu energiju tamo gde trenutno stvari ne idu i na taj način, svojom silom sebi da prave još veće probleme, kao da žele da otežaju sebi. Drugi pak opet mogu na intuitivan način da uvide gde i kada treba da fokusiraju energiju, i samim tim da na najlakši mogući način uspevaju u ostvarivanju svojih strasti. Definitivno je bitno da izbegnemo preračunavanja u ovom periodu, jer mnogi će misliti da mogu sve i svašta, iako to neće biti tačno, pa će tako sebi da prave probleme i da dopuštaju mnogo. Tako da ipak pokušajte da dobro razmislite pre svojih akcija, i takođe, ako uvidite da one idu traljavo i ne daju puno rezultata, najbolje bi bilo da ipak sačekate i ostavite ih za neki drugi trenutak.

dani-vivanco-387836-unsplash
Emocije će definitivno u ovom periodu biti velike, može se reći čak herojske. Mnogi će krčiti sebi sada put ka svojim emotivnim ostvarenjima. Definitivno imamo period kada će svi oni koji imaju jako JA, morati da obruše svoje stavove da bi došli do svog cilja iliti MI. Ovo će biti odličan period da sve svoje emotivne probleme i odnose gde nije baš najbolje, vratimo na idilično i harmonično stanje. Usudite se sada da sanjate, budete odvažni i empatični. Krenite ka svom emotivnom balansu koji svi zaslužujemo. Samo morate salomiti svoje egoistične potrebe i makar na kratko biti idealistični, humani i da mi verujte na reč, čuda će se ostvarivati. Sebičnim potrebama sada nema mesta, sada treba učiniti one ludosti i napraviti nešto, ako uopšte stavljamo fokus na emotivne delove svog života.
Komunikacija i mentalno stanje će u ovom mesecu između ljudi da bude jako prijatno. Mnogi će uspevati svoje misli da usmere ka rutini i ka uspešnom obavljanju svakodnevnih koraka ka ostvarenju cilja. Tako da će kod mnogih biti prisutne misli koje će biti taktične i ambiciozne sa fokusom ka vrhu. Globalno mentalni procesi će biti usporeniji i više umereni ka uživanju, hedonisanju ili praktičnoj taktici vezano za karijeru. Neće biti puno sada brilijantnih ideja i poletnosti da počnemo i uradimo nešto fenomenalno, prosto nije ni vreme, ovo je period kada treba svoje misli i komunikaciju da uzemljimo i prosto uživamo u malim i proverenim stvarima. Jednostavno da se osetimo dobro i uživamo na sigurnom i stabilnom tlu.
Mnogi mogu u ovom periodu da budu sa zdravljem osetljiviji, jer imamo naglašeno zdravlje koje je usko povezano sa emocijama. Potrudimo se u svakom trenutku da obratimo pažnju na to kako i zašto se tako osećamo. Imamo priču gde će mnogi biti preosetljivi i prosto osećati uspavanost na svakom koraku, dok drugi baš sada mogu da izvuku svoje zdravlje na daleko bolji nivo, pa čak i oni koju vuku neke duge bolesti sa sobom.
Novac mnogima u ovom mesecu može da izmiče iz ruke. Tačnije novca će biti u ciklusima, i to definitivno brzim. Možemo u jednom trenutku da imamo puno novca, a u drugom ništa. Nemojte preterano emotivno sada da reagujete, jer definitivno ovaj mesec može u istom danu da vas ostavi i praznog novčanika, a već drugog trenutka prepunog novca.
Zbog naglašenih emocija najbolje ovaj mesec izbegavati što više negativnih osećanja i prepuštati se uživanjima. Odličan je mesec za sve vrste kreativnosti, kao i za prijatna i emotivna druženja sa najmilijima. Idite na koncerte, u bioskop, na proslave, kreativne radionice, kurseve, promociju nove knjige… Sve ono gde i sa kim emotivno uživate treba naglasiti u ovom mesecu, samo nikako nemojte sada da zadržavate emocije i prosto u sebi da pravite erupcije. Izbacite sve što vam leži na srcu i nikako ne dozvolite da vas to sada sve opterećuje.
Usmerite praktičnu, analitičnu i ambicioznu energiju ka karijeri, jer sada ko bude polako i temeljno koračao ka svom cilju može itekako da prosperira. Stoga napravite jasan i realan plan i svedočićete ubrzo manifestaciji vašeg cilja. Svako ko bude bio produktivan, ali stavljam fokus na pametnu produktivnost – nikako neko siljenje i maltretiranje, prosto mora da bude dobro i pravilno usmerena energija, da bi uživali u obilju od svojih planova.
Problemi koji mogu da se nađu u ovom mesecu mogu da dođu u vidu nedostatka zadovoljstva na svakodnevnom nivou. Možemo da zaboravimo blagoslave koje nam život donosi i samim tim da se osećamo sujetno i opijeno. Ne dozvolite da budete raspušeteni i neodgovorni ovog meseca, jer to može jako loše da utiče na razvoj vašeg daljeg života. Takođe nikako ne dozvolite i da vam prestiž i status budu sada jedine stvari na umu. Ovo može da bude jako povoljan mesec, samo moramo makar malo da se usmerimo na sređivanje svog emotivnog života. Kada to sredimo prosto ćemo naći jednu neopisivu snagu u nama koja će nam dati energiju da idemo dalje kroz život, punog srca i svemu da priđemo sa otvorenim srcem. Pronađite svoju stabilnost, uvidite pravi trenutak za delanje i krenite ka svom napretku i unutrašnoj sreći.

Tarot analysis for JULY 2018

This month will definitely be exceptionally saturated with emotions, and they will play a key role in everything. In July, many could find themselves constantly going through a great range of emotions, from the darkest to the happiest. Therefore, we can expect many people saying “I’ve had it, I need a vacation”. Extremes are highlighted in every way. These are definitely moments of change, and many will alter many of their life courses, thus creating a picture at the end of the month in which many people will enter August either filled with joy or with arrogance. The greatest problem that will be felt throughout this month is a certain dose of inability to move. This can be an obstacle for travel, but also for focusing on and achieving plans and goals. We could say that energy and passions that will mark this month will be of odd substances. For many this will be a cure while for others the worst thing ever, taking them from a wrong move to another, even worse than the previous. Many could now push too hard trying to do some things, simply to invest energy into things that are not really moving thus creating even bigger problems with their own force, as if they’re just trying to make everything harder. Still, others could intuitively know where and when to focus energy, in this manner succeeding in the easiest way possible. It is definitely important to avoid overcalculations during this period, because many will think they can do everything and anything, even though that’s far from the truth, thus creating problems and allowing themselves too much. Therefore, try to think things through before you act, and if they are going sloppy or without many results, your best option is to leave them for some other time.

dani-vivanco-387836-unsplash
Emotions will definitely be great during this period, we could even say heroic. Many will now clear the path toward emotional fulfillment. We surely have a period here when people with a very strong ME will have to crash down some attitudes to achieve their goal, also known as WE. This is going to be a great period to resolve all our emotional issues and bring less than great relationships to an idyllic and harmonic state. Dare now to dream, be bold and empathic. Get started on the path to emotional balance that everyone deserves. You just have to crush some egoistical needs and even for a little while be idealistic, humane and take my word for it, miracles will happen. There’s no place for selfish needs now, we should instead be silly and do something – that is if we’re placing focus on emotional parts of our lives at all.
Communication and mental states among people will be very pleasant in July. Many people will succeed in focusing their thoughts toward a routine and successfully carrying out every day steps toward achieving their goals. Therefore, many people will think tactful and ambitious thoughts and will focus on reaching the top. Globally, mental processes will be slower and oriented toward enjoyment, hedonism or practical tactics regarding career. Brilliant ideas and zest to start and do something phenomenal will be lacking now, it simply isn’t the time, this is a period when we should ground our thoughts and communication and simply enjoy the little and tested things. Simply to feel good and enjoy the safe and stable grounds. Many could find their health in a more sensitive state then they’re used to, as we’re in a period when health is strongly affected by emotions. Try to be aware of your feelings and their cause at all times. Many will be too sensitive and feel sleepy all the time, while others can in that same time improve their health to a far better level, including those suffering from a disease for a very long time.
Money will be slipping out of many people’s hands in this month. More accurately, money will be flowing in quick cycles. One moment you could have a lot and in another none. Don’t react too emotionally now, because this is definitely a month where you could be without a penny in your wallet in one day, and in that same day have it overflowing with money.
Because of strong emotions, it is best to avoid negative feelings as much as possible throughout July, and instead bask in the positive ones. The month is great for all kinds of creativity, as well as pleasant and emotional socializing with close people. Go to concerts, movies, celebrations, creative workshops, courses, promotions… Every place and every person who makes you feel good should be given attention this month, and by no means should you bottle up emotions and make eruptions inside. Let out everything that’s on your heart and don’t let it become a burden.
Focus your practical, analytical and ambitious energy toward career, because everyone who now goes slowly and thoroughly toward a goal will surely prosper. Therefore, concoct a clear and realistic plan and you will soon witness a manifestation of your goals. Anyone who is productive, focusing on smart productivity here – not some force and abuse, but simply well focused energy, will enjoy abundance from their plans.
Problems that could come up in this month are in the form of a lack of pleasure on an every day basis. We could forget the blessings that life brings us and thus make ourselves feel arrogant and dizzy. Don’t let yourself be careless and irresponsible this month, because it can very adversely affect the development of the rest of your life. Also, absolutely don’t let prestige and status be the only things on your mind. This can be a very good month, we just have to, for even a little while, focus on fixing our emotional lives. When we take care of that, we will simply find an indescribable inner strength that will infuse us with power to keep moving forward through life, with a full and open heart for everything. Find your stability, recognize the right moment for action and get going toward your progress and inner happiness.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s