Retrogradni Merkur leto 2018 / Mercury Retrograde summer 2018

everton-vila-140207-unsplash

Read this article in English

 

Retrogradni Merkur leto 2018

Naravno, kao i svake godine tako i ove imamo tri (ponekad četiri) retrogradna Merkura. Ovaj je drugi po redu u ovoj godini. Njegov hod unazad će započeti 26. Jula i  trajaće sve do 18. Avgusta, i kretaće se unazad znakom Lava.

Ali zašto je takva pomama svaki put kada Merkur kreće retrogradno?

Počnimo ispočetka, ko je i šta je Merkur?
Merkur je prvenstveno planeta koja vlada svim vidovima komunikacije i razmišljanja. Što se tiče komunikacije to su SMS poruke, mesendžeri, pozivi, ogovaranja, neobavezno ćaskanje, važni govori, pisanje, dogovori ali i alternativni vidovi komunikacije i izražavanja kao što je postavljanje fotografije na Instagram, slikanje….. Što se tiče razmišljanja to je uglavnom jasno, prosto to je ta planeta koja određuje sve naše mentalne i logičke procese, kako reagujemo, šta mislimo o nečemu, kako dolazimo do rešenja… Moramo da budemo svesni i pasivne strane Merkura, a to nije samo davanje informacija, već upijanje istih. Tako da možemo njegovu energiju da pripišemo i učenju, slušanju, opažanju, čitanju…
Takođe jako velika oblast kojom Merkur vlada je sva vrsta kretanja i predmeti koji se kreću kao što su: slanje paketa, transport, saobraćaj, kraća putovanja, letovanja, automobili, autobusi, pa čak i saobraćaj elektronskih impulsa u računaru…
I prosto da bih još pojasnio napisaću par stvari kojima vlada Merkur, a susrećemo ih svakodnevno: biblioteke, braća i sestre, brzina, čula, detalji, distribucija, higijena, humor, industrija, konferencije, komšiluk, kuponi, kućni ljubimci, kućne pomoćnice, oglašavanje, objašnjavanje, signali, statistika, tačnost, telefoni, testovi, zaposleni radnici, zdravlje, žargon…. kao što možemo da primetimo dosta stvari koje nas okružuju svakodnevno, puno je i onih bez kojih i ne bi mogli.

Kada je Merkur retro možemo jednostavno da kažemo da su sve ove oblasti otišle da prilegnu i odmore na neko određeno vreme.
Šta to znači svima nama?
Prvo trebalo bi svi da obratimo više pažnje na to šta pričamo, jer definitivno reči i komunikacija ne idu svojim „normalnim tokom“. Možemo da kažemo ono što ne želimo, da budemo neshvaćeni, nasamareni, što se možda najviše odnosi na dogovore i ugovore. Ako je moguće sada to odložite, dok ne prođe ovaj period, jer ne valja sklapati takvu vrstu dogovora sada zbog samog ishoda, da ne bude onakav kakav nismo želeli. Za šta je onda dobar retro Merkur? Vreme je da se suočimo sa svim onim stvarima koje nisu dovršene, često to budu svađe i razgovori – sve gde su stvari ostale nedorečene. Obratite pažnju, greške mogu da se podvuku na većini polja, nikako ne dozvolite sebi sada da olako prelazite preko stvari, ne budite lenji već se vratite da proverite. Tako isto ako baš sada imate puteve koje ne možete da odložite, budite temeljni. Napravite spisak stvari koje vam trebaju, dva, tri puta proverite da li je sve spakovano, odvezite kod majstora kola i izvršite generalni servis, jednostavno ne dopustite da vas površnost i preletanje sada iznenadi i upropasti dan. Kada smo već kod saobraćaja, ne oslanjajte se na osećaj da možete nešto što vi mislite, već dobro proverite da li možete baš tu da uradite polukružno ili da li je ulica zaista dvosmerna. Odgovornost, temeljnost i smirenost sada treba da budu vaši saveznici. Šaljete jako bitne mejlove za koje bi vam jako značilo da odgovor dođe što pre, pozovite onu drugu stranu, obavestite ih da ste poslali, pa čak budite i dosadni, jer nekada i sitne greške mogu da vas koštaju ili da jednostavno otežaju stvari.

ben-white-131245-unsplash

Mnogima Merkur može da izgleda kao veliko zlo kada je retrogradan, dok njegovu poentu i lekcije koje donosi mnogi zanemare. Mnogi ljudi se u životu služe samo logikom i zanemaruju ostale aspekte svoje ličnosti u kretanju kroz život. Baš sada logika će biti uspavana i vreme je da se kroz život vodimo osećanjima. Baš zbog logike mnogi su sebi napravili strah od tuđeg mišljenja koje je mnoge ukočilo i i dalje koči da rade u životu ono što stvarno žele. Takvi su ovi trenuci, zapravo mogu da učine da zastanemo i uvidimo gde nas je logika kočila i sprečavala da budemo ko zapravo jesmo. Jednostavno mozak zastane na trenutak da bi srce krenulo tamo gde želi. Baš u trenucima kada je retro Merkur treba da se pročistimo i izbrišemo programe iz sebe koji nas ograničavaju. Ovo su trenuci kada može bilo ko od nas da krene novim putem. Takođe retrogradni Merkur nosi sa sobom reč ponovo. Tako da možemo da se vratimo starim razgovorima, ponovo da pokrenemo teme koje smo mislili da su gotove ali zapravo nisu ni blizu tome, ponovo da sretnemo stare prijatelje i obnovimo druženja, ponovo pročitamo neku staru knjigu i možda uvidimo neke nove stvari, da ponovimo neka znanja. Možda smo nekada davno počeli da učimo gitaru i to nas je jako činilo srećnim, ali zbog okolnosti smo prestali, ovo mogu da budu trenuci kada se vratimo toj gitari i tom dobrom osećaju koji je ona izazivala kod nas. Retro Merkur nije baš najbolji period za počinjanje, jer nosi energiju vraćanja na staro, ali je odličan malo da pogledamo unazad i uvidimo stvari kako ih možda ranije nismo gledali. Možda svađa sa bratom koga smo okrivili za sve više neće delovati isto, pa i sami shvatimo da smo preterali i okrivili ga zbog stvari koje stvarno nije uradio. Nažalost problem od toga da previdimo i pogrešno razumemo stvari sada postoji, ali i to je vredna lekcija. Ne dopustite sebi, pogotovo svi oni koji vole da sude po koricama i da donose zaključke na prvu loptu, da vas to sada vuče. Zastanite, pitajte, proverite, overite, ponovo pročitajte, shvatićete da ste ipak prevideli stvari. Takođe sada je jako bitno da  vidite sve strane priče, iz svačijeg ugla. Svačiju istinu. To inače stalno radimo – gledamo stvari samo iz ličnog ugla, ali zato svaki retro Merkur nosi sa sobom lekciju o tome da istina nije potpuna bez svih uglova. Potrudite se sve da sagledate, zbog sebe, da ne bude stresa, jer možete zapravo živeti u velikoj iluziji godinama, a da niste ni bili svesni cele priče. Pogrešni putevi, iako ja lično ne smatram da postoji pogrešan put, ali definitivno ovaj period retro Merkura može mnoge da navede da skrenu malo, samo iz razloga pročišćenja misli, pa čak mnoge vrati na put svoje prave prirode. Kako Merkur vraća sve što je staro i u zapećku možemo i da pronalazimo stare izgubljene stvari koje smo već duže vreme tražili, i taman kada smo odustali od njih evo nekako magično istrče ispod stola. Što se tiče kvarova na tehnologiji verujte to je sigurno bilo kvarno i pre retro Merkura samo je sada konačno došlo na videlo. Upravo to – zanemarivali smo sitne znakove kvarova dug period i došlo je vreme za popravku. Taj isti šablon može da se primeni na mnoge stvari kao što su odnosi, znanja, automobili….

Konačno šta će Merkur ove godine u Lavu da radi. Na udaru su veze, ljubav, zabava, deca, špekulacije, provodi, godišnji odmori, igre, sport, kreativnost… Neke stare ljubavi mogu opet da zakucaju na vrata. Pogotovo ako ste imali problem u komunikaciji duži period i logika vas je ograničavala da uradite nešto, možda ipak sada kada logika drema ovo bude vreme za vas da prosperirate. Godišnje odmore i rezervacije potrudite se da proverite da li je sve kako treba, da li je pasoš u torbi, nikako ne dozvolite da preletite, već sve bitne stavke proverite. Ljudima kojima je kocka postala zavisnost ovo mogu da budu periodi velikih poraza, ali samo iz razloga da konačno nauče lekcije da ne mogu tako da nastave i da im nikako ne služi na dobro. Proveravajte rezervacije u klubovima da nikako ne dođe do zabune da li su vas upisali u svesku. Možda se konačno vrati vaša kreativnost. Iako ona nigde nije otišla, ali možda opet dobijete želju da stvarate i pravite nešto novo. Tako je i sa sportom, možda baš sada se vratite u teretanu i skontate da vam treba još malo treninga. Oprezno kod sporta, jer sam Merkur vlada tehnikama tako da prvo proverite da li su vaše tehnike dobre, da ne biste sebi napravili povrede. Svi znamo da je jako bitno ispravno raditi vežbe, tako da sada obnovite znanje i proverite da li su vaše tehnike besprekorne, jer oni koji dopuste sebi da misle da su najbolji i da sve znaju možda već za koji dan završe sa nekom povredom. Jedno je sigurno, sva komunikacija gde smo bili isuviše nadmeni sada će se ponovo vratiti, vreme je sada da spustimo ego i učinimo drugačije.

Za kraj obratite pažnju na stvari koje se vraćaju iz prethodnog perioda, jer one su definitivno znak da treba tu nešto ispraviti. Ne radite nikada isto, jer da je taj vaš postupak bio ispravan ne bi se sada ni vraćao. Pogledajte unazad i opet razmotrite sve, ne upadajte u zamku da znate sve najbolje, jer često ne vidimo širu sliku. Mnogo ljudi pati zbog inata koji uglavnom samo uperuju ka sebi, tako da ne dopustite da vas to navede da živite život protiv sebe, i samim tim da postanete ogorčeni zbog sebe. Jer ipak nam niko ništa ne radi sami smo sve sebi izazvali, tako da je možda najbitnija poruka retrogradnog Merkura u Lavu da prihvatimo hrabro sve svoje postupke, strahove, i stvari koje nam se dešavaju i da se ljudski suočimo sa njima. Ovo nije period sakrivanja, iako će možda biti teško naći hrabrost za neke blokade koje smo sami izmislili. Očistite iluzije i dopustite da pročistite stvari koje vas koče da napredujete i dobijete sve ono što zaslužujete i o čemu maštate.

Mercury Retrograde summer 2018.

As per usual, every year we encounter three (sometimes four) Mercury retrograde periods. This is the second one this year. The retrograde begins on the 26th of July and will last up until the 18th of August through the sign of Leo.

But why is it such a big deal every time Mercury goes retrograde?

Let’s start from the beginning, who and what is Mercury?
Mercury is primarily a planet that rules all forms of communication and thinking. Communication meaning text messages, messengers, calls, gossip, casual chats, important speeches, writing, agreements but also alternative forms of communication and expression such as uploading photos to Instagram, painting… Thinking is pretty self explanatory, simply that’s a planet that governs all our mental and logical processes, the way we react, what we think about something, how do we reach solutions… We have to be aware of the passive side of Mercury too. Mercury is not just giving information, but also receiving. Thus we can attribute its energy to studying, listening, perception, reading… Another big area that Mercury rules is all kinds of movement and objects that move such as: sending packages, transportation, traffic, short travels, summer holidays, cars, buses, even the movement of electronic impulses inside a computer… Simply, to further clarify I will write down a few more things that are governed by Mercury and we encounter them daily: libraries, brothers and sisters, speed, senses, details, distribution, hygiene, humor, industry, conferences, neighbors, coupons, pets, house maids, advertising, explaining, signals, statistics, punctuality, telephones, tests, employees, health, jargon… as we can notice many things that surround us daily, many of which we couldn’t live without.

When Mercury is retro we can simply say that all these areas went to sleep and rest for a certain time.
What does this mean for all of us?
Firstly, we should all pay more attention to what we say, because words and communication are definitely not going in a “normal manner”. We could say what we don’t want to, we could be misunderstood, deceived, which perhaps is truest for deals and contracts. If it’s possible postpone this, until the retrograde is over, because it is not good to make any kind of deals because of possible unfavorable outcomes, the ones we did not want. What is Mercury retrograde good for, then? It is time to face everything that’s left unfinished, most of the time these are arguments and conversations – all those things left without a conclusion. Pay attention, mistakes could now creep up in many areas. Do not let yourself by any means to overlook things, don’t be lazy and instead return to recheck things. Also, if there are trips that you cannot postpone, be thorough. Make a list of things that you need, check twice or trice if everything is packed, get your car to a mechanic for maintenance, simply don’t let superficiality and flying over things surprise you now and ruin your day. Speaking about traffic, don’t rely on your feeling about things, instead check to make sure if you can really make a turn there or if the street really is two-way. Responsibility, attention to detail and calmness should be your allies now. If you’re sending very important e-mails that would mean a lot to get a response as soon as possible, make a call to the recipient, notify them that you sent it, be annoying if you have to, because now even the small mistakes can cost a lot or make things more difficult.

ben-white-131245-unsplash

For many, Mercury can seem very evil when it’s retrograde, while its point and lessons it carries are often neglected. Many people use only logic to go through life and disregard other aspects of their personalities. Right now, logic will be dormant and it’s time to let emotions guide us through life. Specifically because of logic, many people have formed a fear of other people’s opinions which has blocked and still is blocking many to do what they really want in life. These moments can actually make us stop and see where logic has limited and prevented us from being who we really are. Simply brain stops for a moment so that heart can lead the way. Exactly in the moments when Mercury is going retro, we should cleanse ourselves and wipe out the limiting programs. These are the moments when any of us could start a new path. We can return to some old conversations, restart the discussions we thought were over but really aren’t even close to it, we can meet our old friends again and restore friendships, reread an old book and maybe realize something completely new, relearn some knowledge. Maybe some long time ago we started learning how to play guitar and it made us really happy, but because of the circumstances we quit. Now is the time when we could go back to that guitar and the good feeling it produced. Mercury retrograde is not the best time to start something new, because it carries an energy of returning to old ways, but it’s an amazing period to look back and see things in a way that we didn’t see them before. Maybe an argument with a brother that we blamed everything on won’t seem the same, and we could realize that we exaggerated and blamed him for the things he didn’t do. Unfortunately, the problem is that we could overlook and misunderstand things now, but that’s a valuable lesson, too. Do not let yourself, especially those who like to judge a book by its cover and jump to conclusions, to be carried by that instinct. Pause, ask, check, recheck, reread, you will realize that you overlooked something. Also, it is very important to see all sides of the story now, from everyone’s perspective. Everyone’s truth. It’s something we always do – we look at things from our own personal point of view only, and that’s why every Mercury retrograde brings a lesson that truth is never complete without all its sides. Try to see everything, for yourself, to avoid stress, because you can actually live in a big illusion for years, without being aware of the full story. Wrong way, even though I personally don’t think a wrong way exists, but definitely this Mercury retrograde could influence many to take a turn, just for the sake of cleansing their thought processes and maybe even going back to their true nature. As Mercury brings back everything old and hidden, we could find old lost things that we have been searching for for a long time, and just when we gave up on them, they magically reappear. As far as technology malfunctions are concerned, believe that it was not working properly even before the retrograde, now it’s just clear to see. Exactly that – we neglected the small indications of a malfunction for a long time and now it has to be fixed. That same pattern can be applied to many things such as relationships, knowledge, cars….

Finally, what will Mercury in Leo do this year. Under influence are relationships, love, fun, kids, speculations, going out, vacations, games, sports, creativity… Some old love could knock on the door again. Especially if you had a communication problem for a while and logic limited you to do something, maybe now when logic is shaking this can be your time of prosperity. Do you best to double check vacations and reservations, to make sure everything is good, if the passport is in the bag, don’t let yourself to simply assume things, instead double check every important thing. People who have turned gambling into an addiction could now experience a period of great loss, but just because it is about time they learned a lesson that they can’t keep that up and it’s not serving them at all. Make sure to check club reservations to avoid any confusion whether they signed you up or not. Maybe your creativity finally returns. Even though it didn’t go anywhere, maybe now you feel the spark to create and make something new. The same goes for sports, maybe right now you decide to go back to the gym and realize that you need a little more training. Be careful with sports, because Mercury rules technique. Make sure that your technique is good in order to avoid any injuries. We all know that it’s incredibly important to do any exercises correctly, so repeat your knowledge and make sure that your technique is flawless, as those who let themselves think they’re the best and know everything already could end up with an injury in as soon as a few days. One thing is certain, all communication where we were too arrogant will return, now is the time to lower our ego and do things differently.

In the end, pay attention to the things that are coming back from the past, because it is definitely a sign that something should be fixed there. Don’t do the same thing again, if your action was good before, these things wouldn’t be back again. Look back and reassess everything again, don’t fall into the trap that you know everything best, because we often don’t see the bigger picture. Many people suffer because of spite that they usually point to themselves. Don’t let this guide you toward living a life against yourself which will only leave you feeling bitter – all caused by yourself. Because no one actually does anything to us, we caused everything by ourselves, so maybe the most important message of the Leo Mercury Retrograde is to accept all of our actions, fears and things that are happening to us with courage and to face them as human beings. This is not a period to hide, even though many will find it hard to be courageous for some blockages that we made up by ourselves. Clear out the illusions and get rid of the things that are stopping you from moving forward and getting what you deserve and dream of.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s