Lunarna Eklipsa 27.7.2018. / Lunar Eclipse 27.7.2018.

kt-540738-unsplash

Read this article in English

Lunarna Eklipsa 27.7.2018.

Ova eklipsa je izuzetno bitna za sve nas. Pre svega bih skrenuo pažnju ka činjenici da je ovo jedna od najdužih kakva skoro nije viđena, niti će biti skoro viđena. Svi mi ćemo biti svedoci jednog velikog događaja. Krvavi Mesec u potpunosti na nebu će biti 1h i 43minuta, a ukupni zbir sa periodom pomeranja i parcijalne eklipse trajaće 3h i 55minuta, što je izuzetno dugo. Što je eklipsa duža ona je moćnija. Mesec će biti u sazvežđu Vodolije, tačnije na 4°. Eklipsa će biti vidljiva u većem delu Australije, Azije, Afrike, Evrope i Južne Amerike. Sama eklipsa će trajati dugo jer je Mesec sada jako udaljen i samim tim će mu trebati duži vremenski period da izađe iz senke planete Zemlje, što takođe znači da će Mesec u trenutku potpune eklipse biti skroz u senci.

Prva stvar koju je jako važno svi da zapamtimo je da nikako ne ispustimo naš kompas vodič ovog dana, ali takođe i par dana pre i posle eklipse. Ako ne budemo uspeli da osetimo svoju dušu i ono što je ispravno, itekako možemo da budemo frustrirani, agresivni i izuzetno napeti. Vazduhom će se širiti osećaj promenljivosti i preosetljivosti, ali nemojte to da vas plaši, jer baš to i jeste poenta, da osetimo svoje emocije u punoj snazi kako bi pročistili velike emotivne terete koji nas konstantno vuku na dole i ne dozvoljavaju da poletimo. Sada postoji mogućnost da izlečimo sebe do svoje srži, od bilo kakvih trauma. Energija koja će biti na nebu će biti masivna. U najmanju ruku atmosferom će kružiti energija razaranja i rušenja temelja. Drastične izmene mogu svakome da se dese. Zbog Vodolije i Lava ovo su trenutno pitanja koju ulogu zauzimamo u životu, ko želimo da budemo, kako želimo svet da nas vidi. Glavna lekcija je da se približimo sebi, da budemo ko smo u suštini oslobođeni od svega, samo da budemo ono što zapravo jesmo. Takođe izuzetno će biti prisutne karmičke lekcije koje treba da svako od nas nauči i da se izdigne iznad njih. Razaranja će biti svuda, ali nikako razaranja onih dobrih stvari, već samo loših stvari na kojima ljudi grade svoje temelje. Ovo su vremena velikih duševnih obnova, radi postizanja pravog balansa. Tlo pod nogama mnogima može da bude izuzetno uzdrmano. Najteže i najgore će osetiti oni koji su svoj život temeljili na lošim moralima i izdizali sve ono što ne treba biti izdizano. Pored pomračenja imamo puno planeta koje naglašavaju duševne i emotivne promene i nose jednu poruku sa sobom. Ne smeju da se nose prljavštine u duši koje nas truju iznova i iznova, došao je period preobraženja i balansiranja. Neće samo loše stvari biti čišćene. Puno je ljudi na ovom svetu koji nose velike tuge i očaje u svom srcu. Sada su trenuci kada treba da zavirimo u sebe, pogledamo tu tugu i za početak da je prihvatimo. Rešavanje bilo čega kreće od prihvatanja, a zatim sledi prepuštanje putu oprosta koje mora da dođe ako želimo da nastavimo dalje. Možda nismo ni svesni da tuga i bes koje gajimo prema starim ljubavima, roditeljima, sebi, bogu… da nas sprečavaju da uživamo, jer reagujemo iz straha. Kuvamo se u sopstvenim očajima i nazivamo to životom. Zašto ne želimo da pustimo stvari koje nas muče? Da li stvarno mislite da bes koji držite prema nekome da će nešto uraditi toj osobi? Ne, samo će nastaviti vas da truje. Tuge zbog različitih gubitaka i nemoći su zapravo davno prošle iz vas, jedino za šta se i dalje držite je samosažaljenje. Morate to da prekinete to da radite i da nastavite svojim životom, jer tek tada će vam se stvari posložiti onako kako vi oduvek maštate. Nemoguće je otvoriti se za nove ljubavi i sreću ako još uvek držite one stvari za kojima očajavate. Takođe, bitna poruka same eklipse je prestanite da živite u prošlim danima, trgnite se iz te iluzije, preuzmite život u svoje ruke i u sadašnjem trenutku stvorite svoju budućnost. Naravno, mnogi se plaše i ne žele da zavire u sebe da vide situacije, da li zbog bola, straha, neodgovornosti, iluzija nije ni bitno, bitno je sada da osvetlite te delove svoje ličnosti i krenete da živite svoj život, možda tek po prvi put. Ali ne život na koji ste navikli, da gledate šta će ko reći, da se opravdavate drugima, ne život gde ste svoje ja i svoju moć prepustili drugima, dopustili ste da vladaju vašim životom. Iskoristite ovo, napravite promene na sebi i krenite svojom stazom, ko ste vi zapravo. Može itekako da bude strašna, i da je mnogi ne shvate i ne odobre, ali je daleko strašnije živeti život koji vam je neko drugi nametnuo. A podjednako strašno je to što će neko pročitati ovo, i složiće se sa sobom da je prepustio svoj život drugima da ga kontrolišu, ali će ipak na kraju nastaviti da radi po starom i ništa neće promeniti.

Lunar Eclipse 27.7.2018.

This eclipse is very important for us all. First of all, I would like to point to the fact that this is one of the longest eclipses, one we haven’t seen and won’t be seeing in a while. We will all witness to one great event. Blood red Moon will be in the skies for 1hr 43min, and the full duration with movement and partial eclipse will last for 3hr 55min, which is very long. The longer an eclipse lasts, the more power it gains. Moon will be in the constellation of Aquarius, at the 4th degree to be exact. The eclipse will be visible in the bigger part of Australia, Asia, Africa, Europe and South America. The eclipse itself will last for a long time because Moon is now very far from Earth, thus requiring a long time to leave the Earth’s shadow, which also means that Moon will be completely in the shadow during the total eclipse.

The first thing that’s important for all of us to remember is to not lose our personal compass that guides us through life. This is true both for the day of the eclipse as well as the period a few days before and after. If we are not able to feel our own soul and judge what’s right for us, we can surely end up very frustrated, aggressive and extraordinarily tense. A feeling of volatility and over-sensitivity will spread through the air, but don’t let it scare you, because exactly that is the point – to feel our own emotions in full power in order to cleanse great emotional burdens that keep dragging us down and blocking us from flying high. There is now an opportunity to heal ourselves to the core, releasing any traumas. Energy in the sky will be massive. An energy of destruction and demolition of foundations will be circling the atmosphere. Drastic changes could happen to anyone. Because of Aquarius and Leo, questions that are asked now concern the role we play in life, who we want to be, how we want the world to see us. The main lesson here is to get closer to ourselves, to be who we are at our core, free from everything, to be who we really are. Also, karmic lessons will be prominent and we should all learn and rise above them. Destruction will be everywhere, but it won’t be an end for the good stuff. Only the bad things that people built foundations on will be affected. These are the times of great spiritual rejuvenation and true balancing. The ground we stand on can be very shaky. The most difficult and severe will be for those who have built their whole lives on false morals valuing the things that shouldn’t be valued. Beside the Eclipse, we will have many planets that highlight spiritual and emotional changes and carry a message. Impurities and poisons must not be carried in the soul, as they poison us over and over again; now is the time for transformation and balancing. Bad things are not the only ones to be cleansed. There are many people in this world who carry great sadness and desperation in their hearts. Now is the time to take a good look inside ourselves, see that sadness for what it is and accept it. In order to solve any problem, we first have to accept it, and then surrender to the path of forgiveness that has to happen if we wish to move on. Maybe we’re not even aware that the sadness and rage we foster for our old lovers, parents, ourselves, god… that these only stop us to enjoy life, because we react out of fear. We are boiling in our own desperation and call it a life. Why don’t we want to release the things that bother us? Do you really think that the rage you hold toward someone will really affect that person? No, it will only continue to poison you. Sadness caused by loss and powerlessness is long gone, the only thing you’re really holding onto is self-pity. You have to stop doing that and move on with your life, because only then will the things go exactly the way you’ve been dreaming. It is impossible to open for new love and happiness if you’re still holding on to the things you’re desperate for. Also, another important message of the eclipse itself is to stop living in the past, shake that illusion off, take life into your own hands and create your future by living in the present moment. Of course, many are afraid and do not want to peek inside themselves to see the situation, either from pain, fear, irresponsibility or illusions, it doesn’t even matter. What does matter is to shed light to those parts of your personality and start living your own life, maybe for the first time ever. But not the life you’re used to, concerned with other people’s opinions, justifying yourself to others, not the life in which you surrendered your own self and your own power to others, letting them rule over your life. Use this, make changes and start your own path, your true nature. This can be scary, no doubt, many could fail to understand and approve of it, but it is way scarier living a life that’s not yours. It is equally scary that someone will read all of this, agree that their own life is up to others to control, but in the end will still decide to keep doing what they’re doing, without changing a single thing.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s