Tarot analiza za AVGUST 2018/ Tarot analysis for AUGUST 2018

mi-pham-223464-unsplash (1)

Read this article in English

Tarot analiza za AVGUST 2018

Uopšteno Avgust mesec 2018.  nosi sa sobom energiju koja je pokretna. Nekako, zadatak ovog meseca je definitivno da pratimo svoje srce. Da odlučimo da pokrenemo nove stvari, da uspostavimo vlast nad svojim životom i povratimo kontrolu. Ovo, međutim, može itekako da bude i mesec ishirenosti i gubljenja kontrole. Uspehu i dobrome u ovom mesecu mogu da se nadaju oni koji uspeju da prevaziđu svoje loše porive i uspostave kontrolu nad sobom i svojim reakcijama.

Ne dopustite pritisak sada da vas natera da gubite kontrolu, i nikako ne ograničavajte sebe trivijalnostima. Definitivno ovaj mesec sa sobom nosi nove početke, nova putovanja i polako vraćanje snage i moći u naše živote. Energija i strasti koje su u ovom mesecu definitivno idu u pravcu uživanja. Nekako će ipak ispred nas svih biti stavljena odluka da odabermo da li ćemo se iznervirati i biti tvrdoglavi, ili pak okrenuti ka sunčanoj strani, gde je trava zelenija da uživamo i da se prepustimo svim obiljima i lepim situacijama kojih može da bude u velikom broju.

Emocije mnogima sada mogu da budu teške, jer zahtevaju da radimo na njima. Period je promena i trenuci su takvi da uvidimo i drugu stranu – da ništa nije ipak tako crno i belo, i da možda postoji nešto drugo u celoj toj priči. Oni koji su spremni na promene mogu sve ovo da dožive oslobađajuće na kraju, jer definitivino mogu da se osete posle svega toga poletno i mladalački. Ali oni koji odbijaju promene moraju da shvate da su ipak sami sebe okružili svim tim teškim emocijama i odnosima, i da je došlo vreme menjanja i da nikako ne mogu više da cupkaju u mestu.

Komunikacija i mentalno stanje će se smiriti. Razgovori mogu da postanu prijatniji, topliji, i da nam pružaju više utehe i motivacije. Ovo je takođe period i kada treba da se držimo nekih svojih ideja i zamisli i da ih ostvarujemo. Da od njih napravimo uspeh i stabilnost. Pokušajte da nađete mentalnu utehu i snagu da idete svakog dana napred. Okružite se ljudima koji su pozitivni i motivišući.

Što se tiče karije, poslova i novca, mnogi mogu da očekuju neke ogromne promene. Energija je na tim poljima munjevita i snažna i dolazi do promena, što neke ljude može da dovede do promene karijere, otkaza… Ali čak može da ide i u smeru napredovanja, premeštanja na bolje mesto i povećanja plata. Globalno će zahvatiti talas menjanja.

Zdravlje globalno takođe kod ljudi može da se promeni na bolje ili gore. Možemo da očekujemo ljude koji će konačno staviti tačku na zdravlje i otpočeti period zdravijeg života i regeneracije, naravno oni koji to ne urade mogu da očekuju krahove kod zdravlja. Moguće su i globalno neke manje, dosadnije upale. Možda je ipak najveći savet da malo usporimo sa nekim stvarima i da obratimo pažnju gde nas sve to vodi, i da li nam to isto zapravo čini dobro.

Ono što negde svi treba da radimo je da se izborimo za sebe i sopstveni balans. Definitivino smo u periodu sopstvenih potreba. Stoga, skratite i prekinite sve toksične odnose ili okurženja, makar to bili i oni najbliži, jer situacija je takva da su ljudi zasićeni svega. Treba im odmor, a taj mir i odmor će doći samo ako uradimo nešto i izborimo se ka sopstvenoj sreći, pa makar to bio onaj tračak sreće i nade koji je svetlo u najgorim trenucima.

Upravo to je baš ono gde svi treba da usmerimo energjiu. Ka sreći. Život nije patnja, život treba da je uživanje, iako nam se možda upravo dešavaju brodolomi. Sami, na kraju krajeva, biramo kako ćemo se osećati, jer sve te nemire, tugu, ljutnju i bes sami sebi pravimo. Nađite svoju unutrašnju sreću. Izlečite svoju dušu. Neka vas dobar osećaj vodi i težite ka njemu. Naučite da budete zdravo sebični. Stavite sebe na prvo mesto, učinite prvo sebi da ste srećni, ali ne po cenu da druge ugnjetavate. Isto tako niko od nas ne sme da dopušta da nas drugi uništavaju. Vratite svoje samopoštovanje i samovrednovanje. Izbacite sve što su drugi uradili da se osećate loše i manje vredno. Takođe, ako ste već vi srećni i zadovoljni, pomozite onima koji to nisu, pokažite im da je to moguće i zapravo jednostavno.

Ono najgore što zapravo možemo da uradimo, je to da ne uradimo ništa. Jednostavno da ostanemo na mrtvoj tački, da se ne pomeramo. Jednostavno da nastavimo da dozvoljavamo da nas unutrašnji nemiri maltretiraju i da žrtvujemo sebe i svoju prirodu radi nekih lažnih uspeha. Možda je još gore da lažemo sebe da nam je dobro, jer je suviše bolno ili teško pogledati kako se zapravo osećamo. Tako da možda treba sitsnuti petlju i proći i pregrmeti te mračne delove nas, pa i tu da zasija sunce.

Savet je taj da budete vredni, odgovorni i ambiciozni, ali najviše prema sebi. Potrudite se sebi da napravite život kakav želite, jer život kakav zaslužujete zbog vaših dela već sada imate. Otvorite se za dobitke i uživanje. Verujte više u sebe i u život. Pronađite šta vas ispunjava srećom i životom.

Tarot analysis for AUGUST 2018.

Globally, August of 2018 brings moving energy. Somehow, our task for this month is definitely to follow our hearts. To decide to start some new things, to take back the reigns of our own lives and regain control. This month, however, can also be a month of hastiness and a loss of control. Success and wellbeing awaits everyone who manages to overcome the urges that do not serve them and regain control over themselves and their reactions.

Do not let pressure make you lose control, and especially don’t limit yourself with trivialities. This month definitely brings new beginnings, new travels and a steady regain of strength and power into our lives. Energy and passions of this month are definitely colored with pleasure. We will all be presented with a choice – A choice of being stubborn and nervous and a choice of looking at the bright side, where the grass is greener, to bask and enjoy in all the abundance and beautiful circumstances and situations which can surely be numerous.

Emotions can now be heavy, because they require work. It’s a period of changes and it’s the time to see the other side – to realize that nothing is as black and white as we might think, and that maybe there’s something more to the story. Those ready to change can definitely be met with a release at the end, leaving them zesty and youthful. But those who reject the changes have to realize that all the difficult emotions and relationships are their own responsibility, and that now is the time to change – you simply can’t continue standing in the same place.

Communication and mental states will calm down. Conversations are becoming more and more pleasant, warm and rich in motivation and encouragement. This is also a period when we should hold on to some of our own ideas and plans and achieve them – to gain success and stability. Try to find mental encouragement and strength to keep moving forward. Surround yourself with people who are positive and motivating.

In career, business and money, many can expect enormous changes. Energy in those areas is explosive and strong and changes are coming, which can lead people to switch careers, quit jobs… but can also manifest as promotions, advancement to a better workplace or a raise. Globally, a wave of change will ensue.

On a global level, health can also change, for better or for worse. We can expect some people to finally turn the page and start a period of healthier life and regeneration. Of course, those who decide against it can expect shake ups with health. Globally, some smaller, annoying inflammations are possible, too. Perhaps the greatest advice is to slow down a little with some things and pay attention to the direction it’s taking us and rethink whether it really is of benefit.

What we all need to do is fight for ourselves and our own balance. We are definitely in a period where our own needs are highlighted. Therefore, limit and cut off all the toxic relationships and circumstances, even if it concerns the people you hold dear, because we have had enough of everything. We need rest, and that peace and rest will come only if we do something and fight for our own good, even if it’s just a shimmer of happiness and hope that proves to be a guiding light in our worst moments.

That’s exactly where all of us should invest our energy. Into happiness. Life is not suffering, life should be joy, even though we’re maybe experiencing a shipwreck right now. It is up to us, in the end, to choose the way we feel, because all of the unrest, sadness, rage and anger are of our own making. Find your inner happiness. Heal your soul. Let the good feelings guide you and strive toward them. Learn to be healthy selfish. Put yourself first, make your own happiness a priority, but not at the cost of harassing others. In the same manner, none of us must let others mistreat us. Bring back your self-esteem and self-respect. Release everything that made you feel bad or less worthy. Also, if you’re already happy and content, help those who aren’t, show them that it’s possible and actually simple.

The worst thing to do is do nothing, simply to stay at a dead end, motionless. Simply to let inner struggles harm us and to sacrifice ourselves and our own nature for the sake of some false success. Maybe it’s even worse to lie ourselves that it’s all okay, because it is too painful and heavy to feel our true feelings. So maybe now you should pluck up your courage and face the darkness inside, after which the sun will surely shine.

Advice for the month is to be hard working, responsible, ambitious, but mostly for yourself. Try to create a life that you want, because the one you have earned through actions, you already have. Open up for success and pleasure. Have more faith in yourself and in life. Find what makes you happy and alive.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s